Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Op 437/05 - Postanowienie WSA w Opolu z 2006-04-11

Sprawa ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w powiecie [...] z powodu niewykonania wyroku w przedmiocie rozbiórki obiektu budowlanego

II SO/Op 1/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-01-20

Wniosek D. W. i M. W. o wyłączenie sędziów WSA we Wrocławiu od orzekania w sprawie sygn. akt II SA/Wr 278/12, z wniosku D. W. i M. W. o wymierzenie Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego grzywny za niewykonanie wyroku WSA we Wrocławiu , sygn. akt II SA/Wr 178/04,

II SO/Op 3/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-01-20

Wniosek D. W. i M. W. o wyłączenie sędziów WSA we Wrocławiu od orzekania w sprawie o sygn. akt II SA/Wr 275/12, ze skargi D. W., M. W., J. W. i M. W. o wymierzenie Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego grzywny za niewykonanie wyroku WSA we Wrocławiu , sygn. akt II SA/Wr 177/04

II SO/Op 2/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-01-20

Wniosek D. W. i M. W. o wyłączenie wszystkich sędziów WSA we Wrocławiu od orzekania w sprawie sygn. akt II SA/Wr 218/12, z wniosku D. W., M. W., J. W. i M. W. o wymierzenie Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego grzywny za niewykonanie wyroku WSA we Wrocławiu , sygn. akt II SA/Wr 125/04,

II SA/Op 388/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-03-12

Sprawa ze skargi A. J. o wymierzenia grzywny Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w powiecie brzeskim w przedmiocie rozbiórki obiektu budowlanego

II SA/Op 624/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-02-09

Sprawa ze skargi M. G. na Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w powiecie nyskim w przedmiocie legalności robót budowlanych

II SA/Op 358/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-12-04

Sprawa ze skargi A. W. - P. i M. W. na Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Opolu w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego na skutek wniosku skarżących o przyznanie prawa pomocy

II SO/Op 4/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-01-23

Wniosek w przedmiocie niewykonania wyroku WSA we Wrocławiu , sygn. akt II SA/Wr 285/05,

II SA/Op 555/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-02-16

Skarga A. W.-P. i M. W. o wymierzenie grzywny Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w powiecie brzeskim za niewykonanie wyroku WSA w Opolu w przedmiocie samowolnej zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego

II SA/Op 53/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-04-20

Wniosek w przedmiocie samowolnej zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego
1   Następne >   2