Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Wyrok X
  • Hasło Wymierzenie grzywny X

II OSK 1264/09 - Wyrok NSA z 2009-12-18

Skarga kasacyjna na decyzję Komendanta Głównego Policji w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na broń palną myśliwską