Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Wyrok X
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X

I OSK 652/08 - Wyrok NSA z 2009-03-04

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi A. N., G. N.-G., H. S. i K. S. o wymierzenie Ministrowi Budownictwa grzywny w związku z niewykonaniem wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 82/06 w przedmiocie nieważności decyzji o wywłaszczeniu nieruchomości