Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Wyrok X

I OSK 1005/08 - Wyrok NSA z 2009-03-04

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi J. R. na niewykonanie przez Ministra Obrony Narodowej wyroku WSA w Warszawie sygn. akt II SAB/Wa 33/07 uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie do ponownego rozpoznania.

I OSK 813/08 - Wyrok NSA z 2009-03-04

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi M. M. o wymierzenie Ministrowi Obrony Narodowej grzywny za niewykonanie wyroku WSA w Warszawie sygn. akt II SA/Wa 1591/05 w sprawie zwolnienia ze służby żołnierza zawodowego