Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Wyrok X

I OSK 876/08 - Wyrok NSA z 2009-03-04

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi H. K. o wymierzenie Prezydentowi Miasta Kołobrzeg grzywny z tytułu niewykonania wyroku Sądu