Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu X

I OZ 672/11 - Postanowienie NSA z 2011-09-14

Zażalenie na zarządzenie Sędziego Przewodniczącego WSA w Warszawie w sprawie ze skargi H. Z., B. G. i J. K. o wymierzenie Prezydentowi m. st. Warszawy grzywny