Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 709/17 - Wyrok NSA z 2017-09-07

Skarga kasacyjna W. K. od pkt 4 wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi W.K. na niewykonanie przez Prezydenta Miasta [...] wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SAB/Wa 422/13

I OSK 292/17 - Wyrok NSA z 2017-09-06

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi B. D., M. C., W. C., D. C., T. G., G. G. i Z. G. w przedmiocie niewykonania przez Prezydenta [...] wyroku WSA w Warszawie sygn. akt I SAB/Wa 197/15

I OSK 451/17 - Wyrok NSA z 2017-09-06

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi Z. L. i M. W. w przedmiocie niewykonania przez Prezydenta [...] wyroku WSA w Warszawie sygn. akt I SAB/Wa 447/13