Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OZ 457/10 - Postanowienie NSA z 2010-06-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w przedmiocie odrzucenia sprzeciwu od postanowienia referendarza sądowego WSA w Krakowie , sygn. akt II SA/Kr 568/07 ...

I OZ 437/10 - Postanowienie NSA z 2010-06-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi P. B. na niewykonanie wyroku WSA w Krakowie , sygn. akt II SAB/Kr 34/06 i wymierzenie grzywny organowi

I OZ 456/10 - Postanowienie NSA z 2010-06-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w przedmiocie sporządzenia uzasadnienia postanowienia o wyłączeniu sędziego