Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OZ 160/11 - Postanowienie NSA z 2011-03-17

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi A. B. na niewykonanie przez Rektora Uniwersytetu W. wyroku WSA we Wrocławiu , sygn. akt IV SA/Wr 404/08 w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia

I OZ 840/11 - Postanowienie NSA z 2011-11-10

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi A. B. na niewykonanie przez Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego wyroku WSA we Wrocławiu sygn. akt IV SA/Wr 404/08 w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności p...