Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Wyrok X
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X
  • Hasło Wymierzenie grzywny X

I OSK 893/09 - Wyrok NSA z 2009-12-11

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Krakowie w sprawie ze skargi J. P. na niewykonanie przez Starostę Krakowskiego wyroku WSA w Krakowie sygn.akt II SA/Kr 1233/01 w przedmiocie zwrotu nieruchomości