Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu X

I OZ 898/11 - Postanowienie NSA z 2011-11-30

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału VIII WSA w Warszawie Wydziału Zamiejscowego w Radomiu sygn. akt VIII SA/Wa 924/11 w zakresie wezwania do uiszczenia wpisu sądowego od skargi I. K. i A. T. na niewykonanie przez Starostę Szydłowieckiego wyroku WSA w Warszawie sygn. akt VIII SA/Wa 50/07