Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Ol 301/11 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2011-06-14

Wniosek o wyłączenie sędziów WSA w Olsztynie - sędziego NSA Janiny Kosowskiej i sędziów WSA: Marzenny Glabas, Alicji Jaszczak - Sikory, Bogusława Jażdżyka, Beaty Jezielskiej, Tadeusza Lipińskiego, Katarzyny Matczak, Adama Matuszaka, Hanny Raszkowskiej i Zbigniewa Ślusarczyka oraz referendarzy sądowych Agnieszki Bińczyk i Krzysztofa Nesteruka w sprawie ze skargi A. Z. na niewykonanie przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy, działającego z upoważnienia Starosty wy...

I SA/Wa 895/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-06-14

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi J. G. w przedmiocie niewykonania wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SAB/Wa 76/10