Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu X

II SA/Ke 883/05 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2006-04-12

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody po wyroku uchylającym decyzję w przedmiocie stwierdzenia, że nieruchomość nie podpada pod działanie przepisów dekretu PKWN

II SA/Kr 1265/05 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2006-04-20

Skarga K. G. i A. G. na niewykonanie wyroku NSA w Krakowie w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie robót budowlanych

I OSK 937/06 - Postanowienie NSA z 2006-08-23

Skarga kasacyjna na bezczynność Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie niewykonania wyroku WSA w Warszawie sygn. akt I SA 731/03

I SAB/Wa 13/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2006-02-02

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie niewykonania wyroku WSA w Warszawie w sprawie o sygn. akt I SA 731/03

I SA/Wa 1621/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2006-11-14

Sprawa ze skargi B. F. i B. M. o wymierzenie grzywny Wojewodzie [...] z tytułu niewykonania wyroku

I SA/Wa 1725/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2006-11-14

Sprawa ze skargi G. G. w przedmiocie niewykonania przez Wojewodę [...] wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SAB/Wa 218/05

I SA/Wa 1726/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2006-11-14

Wniosek w przedmiocie niewykonania przez Wojewodę [...] wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SAB/Wa 218/05

II SA/Op 457/05 - Postanowienie WSA w Opolu z 2006-04-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie pozwolenia na użytkowanie części obiektu budowlanego

II SA/Gl 394/06 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2006-11-15

Sprawa ze skargi R. M. na niewykonanie przez Wojewodę Ś. wyroku WSA w Gliwicach w sprawie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego

II SA/Op 458/05 - Postanowienie WSA w Opolu z 2006-05-15

Wniosek o wznowienie postępowania w sprawie o sygn. akt II SA/Wr 2853/03 ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie pozwolenia na użytkowanie części obiektu budowlanego
1   Następne >   2