Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu X

II OZ 34/11 - Postanowienie NSA z 2011-01-27

Zażalenie na niewykonanie wyroku WSA w Olsztynie w przedmiocie pozwolenia na wykonanie robót budowlanych

II OZ 35/11 - Postanowienie NSA z 2011-01-27

Zażalenie na niewykonanie wyroku WSA w Olsztynie w przedmiocie pozwolenia na wykonanie robót budowlanych

II OZ 36/11 - Postanowienie NSA z 2011-01-27

Zażalenie na niewykonanie wyroku WSA w Olsztynie w przedmiocie pozwolenia na wykonanie robót budowlanych

II OZ 899/11 - Postanowienie NSA z 2011-10-12

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi J. W. i W. K. na niewykonanie wyroku NSA , sygn. akt II OSK 208/06, w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę