Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu X

II SA/Po 812/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-06-30

Sprawa ze skargi R. K. o wymierzenie Wojewodzie Wielkopolskiemu grzywny za niewykonanie wyroku NSA Ośrodka Zamiejscowego w Poznaniu , o sygn. akt II SA/Po 426/01