Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Op 426/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-03-09

Sprawa ze skargi A. H. na Dyrektora Zarządu Nieruchomości Miejskich w B. w przedmiocie odmowy zakwalifikowania do umowy najmu lokalu mieszkalnego

II SA/Op 158/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-03-15

Sprawa ze skargi R. B. na Prokuratora Rejonowego w Brzegu w przedmiocie postępowania karnego

II SA/Op 60/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-04-01

Sprawa ze skargi na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Opolu w przedmiocie wydania legitymacji inwalidy wojennego

II SA/Op 3/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-03-11

Sprawa ze skargi J. K. na orzeczenie Kolegium do Spraw Wykroczeń w Kluczborku przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku, w przedmiocie wykroczenia

II SAB/Op 17/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-12-08

Skarga Z. B. na bezczynność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Opolu w przedmiocie wydania książki inwalidy wojennego wniosku pełnomocnika skarżącego ustanowionego z urzędu o zwrot kosztów nieopłaconej pomocy prawnej

II SA/Op 3/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-03-08

Sprawa ze skargi J. K. na orzeczenie Kolegium do Spraw Wykroczeń w Kluczborku przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku, w przedmiocie wykroczenia

II SA/Op 60/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-02-02

Sprawa ze skargi na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Opolu w przedmiocie wydania legitymacji inwalidy wojennego

II SA/Op 60/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-05-07

Sprawa ze skargi na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Opolu w przedmiocie wydania legitymacji inwalidy wojennego

II SAB/Op 17/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-07-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Opolu w przedmiocie wydania książki inwalidy wojennego na skutek wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy

II SA/Op 158/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-03-30

Sprawa ze skargi R. B. na Prokuratora Rejonowego w Brzegu w przedmiocie postępowania karnego
1   Następne >   2