Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inne X
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

III SAB/Lu 12/15 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-04-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w przedmiocie udzielenia odpowiedzi na wniesione pytanie

II SO/Bk 3/15 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2015-02-24

Wniosek w przedmiocie informacji publicznej

II SA/Bk 220/15 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2015-05-05

Wniosek w przedmiocie skazania na karę pozbawienia wolności

II SA/Rz 214/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-03-03

Skarga T.C. na pismo Szefa [...] nr [.] -

III SA/Lu 986/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-02-20

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym przez ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek

III SA/Lu 589/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-01-20

Sprawa ze skargi na decyzję Z U S Oddział w L. w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek

IV SO/Wa 1/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-05

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie pełnomocnika w sprawie ze skargi na bezczynność Rzecznika Praw Obywatelskich w przedmiocie odpowiedzi na pismo

IV SO/Gl 39/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-02-10

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych (wniesionego w związku ze skargą wyżej wymienionej )

III SA/Lu 220/15 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-06-03

Sprawa ze skargi H. P. R. w przedmiocie skargi na działanie organu

II SO/Ol 28/11 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2015-05-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w sprawie z wniosku A. Z. o wymierzenie Poczcie Polskiej S.A. Centrum Poczty Polskiej Oddziałowi Rejonowemu grzywny w trybie art. 55 § 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
1   Następne >   +2   +5   +10   21