Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

I OW 56/08 - Postanowienie NSA z 2008-08-29

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego w sprawie załatwienia wniosku M. i E. M. dot. działalności Polskiego Związku [...] w G.

I OSK 465/08 - Postanowienie NSA z 2008-04-23

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Lublinie w przedmiocie czynności Miejskiego Urzędu Pracy w L. dotyczących wydania duplikatów lub odpisów zaświadczeń w sprawach świadczeń z tytułu bezrobocia