Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Starosta X
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

I OZ 286/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-24

Zażalenie od postanowienia WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi J.S.

I OZ 67/15 - Postanowienie NSA z 2015-01-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie ze sk...

III SA/Łd 1023/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-01-29

Sprawa ze skargi M. P. na czynności Starosty [...] w przedmiocie postępowania konkursowego na stanowisko Sekretarza Powiatu [...] ogłoszonego w dniu 3 czerwca 2014 roku polegające na zakończeniu procedury naboru

II SA/Rz 44/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-02-19

Wniosek w przedmiocie odrzucenia skargi kasacyjnej

I OSK 2066/14 - Wyrok NSA z 2015-03-13

Skarga kasacyjna na bezczynność Starosty Głubczyckiego w przedmiocie odebrania rzeczy porzuconych uchyla zaskarżony wyrok i

II SA/Rz 44/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-07-03

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu z tytułu sporządzenia zażalenia na postanowienie WSA w Rzeszowie o odrzuceniu skargi kasacyjnej J. S. od postanowienia WSA w Rzeszowie odrzucającego skargę J. S. -

I OW 16/15 - Postanowienie NSA z 2015-02-04

Wniosek w przedmiocie sprawdzenia numeru prawa jazdy i innych danych wskazanych w prawie jazdy

II SA/Po 464/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-08-27

Sprawa ze skargi B. M. na czynność Starosty P. w przedmiocie odmowy wydania legitymacji osoby niepełnosprawnej;

I OW 176/15 - Postanowienie NSA z 2015-12-30

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku o zwrot zatrzymanego prawa jazdy dłużnikowi alimentacyjnemu

III SAB/Lu 24/15 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-12-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty w przedmiocie rozpoznania wniosku
1   Następne >   2