Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego I Kartograficznego X

II SAB/Sz 25/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-05-04

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w S. w przedmiocie rozpoznania wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania

II SA/Sz 148/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-05-04

Sprawa ze skargi J. C. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego prawomocnym postanowieniem WSA w Szczecinie w sprawie II SA/Sz 675/12 odrzucającym skargę J. C. na Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w S. w przedmiocie usunięcia naruszenia prawa

II SAB/Sz 26/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-03-23

Sprawa ze skargi J. C. o wznowienie postępowania sądowego w sprawie o sygn. akt II SAB/Sz 81/12 oraz wniosku J. C. o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym ustanowienie adwokata

II SA/Go 468/15 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2015-07-22

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w przedmiocie rozpatrzenia zażalenia na niezałatwienie sprawy w terminie