Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego X

II SAB/Op 20/07 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-05-12

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta [...] w przedmiocie informacji publicznej

II SAB/Op 14/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-11-27

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza [...] w przedmiocie informacji publicznej

II SAB/Op 21/07 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-04-14

Sprawa ze skargi na bezczynność Rady Miasta [...] w przedmiocie informacji publicznej

II SO/Op 92/05 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-07-14

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na bezczynność SKO w L. w przedmiocie pozostawienia pisma bez rozpoznania

II SAB/Op 20/07 - Wyrok WSA w Opolu z 2008-01-17

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta (...) w przedmiocie informacji publicznej

II SO/Op 92/05 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-10-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Opolu w sprawie ze skargi na bezczynność SKO w L. w przedmiocie pozostawienia pisma bez rozpoznania

II SAB/Op 15/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-11-03

Skarga o wznowienie postępowania sądowego w sprawie zakończonej prawomocnym wyrokiem WSA w Opolu w przedmiocie informacji publicznej

II SAB/Op 9/08 - Wyrok WSA w Opolu z 2008-05-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Rady Miasta [...] w przedmiocie informacji publicznej

II SAB/Op 13/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-10-27

Sprawa ze skargi na bezczynność Rektora [...] w przedmiocie informacji publicznej

II SAB/Op 9/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-07-14

Sprawa ze skargi na bezczynność Rady Miasta [...] w przedmiocie informacji publicznej zarządza: sprostować protokół rozprawy , sygn. akt II SAB/Op 9/08, w ten sposób, że na stronie pierwszej protokołu, w wierszu 2 od dołu, zapis o treści 'o terminie ogłoszenia orzeczenia strony, pełnomocnicy stron zostali poinformowani', zastąpić zapisem w brzmieniu: 'o terminie ogłoszenia orzeczenia pełnomocnik strony obecny na rozprawie został poinformowany'.