Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OZ 137/14 - Postanowienie NSA z 2014-03-04

Wniosek P. O. o wymierzenie Burmistrzowi Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy grzywny za nieprzekazanie sądowi skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę

I OZ 817/14 - Postanowienie NSA z 2014-10-02

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w sprawie ze skargi na bezczynność Koła Łowieckiego Nr [...] w K. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej dotyczącej wniosku

I OZ 877/14 - Postanowienie NSA z 2014-10-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w sprawie ze skargi na bezczynność Koła Łowieckiego [...] w H. w przedmiocie wniosku o udostępnienie informacji publicznej

I OZ 941/14 - Postanowienie NSA z 2014-11-04

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi na bezczynność Wojskowego Koła Łowieckiego '[...]' w przedmiocie wniosku o udostępnienie informacji publicznej

I OZ 942/14 - Postanowienie NSA z 2014-11-04

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi na bezczynność Wojskowego Koła Łowieckiego '[...]' w przedmiocie wniosku o udostępnienie informacji publicznej

I OZ 943/14 - Postanowienie NSA z 2014-11-04

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi na bezczynność Wojskowego Koła Łowieckiego '[...]' w przedmiocie wniosku o udostępnienie informacji publicznej

I OZ 669/14 - Postanowienie NSA z 2014-08-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego , nr [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

I OZ 861/14 - Postanowienie NSA z 2014-10-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność A. K. w przedmiocie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej

I OZ 62/14 - Postanowienie NSA z 2014-02-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w sprawie z wniosku A. Z. o wymierzenie Poczcie Polskiej S.A. Centrum Poczty Polskiej Oddziałowi Rejonowemu w O. grzywny

I OZ 297/14 - Postanowienie NSA z 2014-04-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w sprawie ze skargi P. G. - redaktora naczelnego dziennika 'Ł.' na odmowę udzielenia informacji prasowej przez O. L.
1   Następne >   3