Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

IV SA/Wr 604/06 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2006-09-12

Sprawa ze skargi na decyzję Prezydenta Miasta Ś. w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej