Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OSK 78/08 - Postanowienie NSA z 2008-02-14

Skarga kasacyjna na bezczynność Rady Miasta K. w przedmiocie zawiadomienia o sposobie załatwienie skargi