Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SAB/Op 15/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-11-03

Skarga o wznowienie postępowania sądowego w sprawie zakończonej prawomocnym wyrokiem WSA w Opolu w przedmiocie informacji publicznej

II SAB/Op 9/08 - Wyrok WSA w Opolu z 2008-05-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Rady Miasta [...] w przedmiocie informacji publicznej

II SAB/Op 9/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-07-14

Sprawa ze skargi na bezczynność Rady Miasta [...] w przedmiocie informacji publicznej zarządza: sprostować protokół rozprawy , sygn. akt II SAB/Op 9/08, w ten sposób, że na stronie pierwszej protokołu, w wierszu 2 od dołu, zapis o treści 'o terminie ogłoszenia orzeczenia strony, pełnomocnicy stron zostali poinformowani', zastąpić zapisem w brzmieniu: 'o terminie ogłoszenia orzeczenia pełnomocnik strony obecny na rozprawie został poinformowany'.