Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

V SA/Wa 2497/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2021-02-19

Sprawa ze skargi R.K. na czynność Burmistrza Miasta P. w przedmiocie przyznania i wypłaty kwoty dotacji

III SA/Wr 761/20 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2021-02-04

Sprawa ze skargi O. M. na czynność Burmistrza Miasta K. w przedmiocie pomniejszenia należnej dotacji za sierpień 2019 r.