Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I GZ 7/21 - Postanowienie NSA z 2021-02-10

Zażalenie na postanowienie zawarte w punkcie 2. wyroku WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Krakowie , nr [...] w przedmiocie obciążenia wierzyciela kosztami postępowania egzekucyjnego ...

I GZ 313/20 - Postanowienie NSA z 2021-02-03

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach nr [...] w przedmiocie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym

I GZ 312/20 - Postanowienie NSA z 2021-02-03

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach nr [...] w przedmiocie skargi na czynność egzekucyjną

III SA/Wr 522/20 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2021-02-03

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we W. w przedmiocie odmowy zwolnienia z egzekucji na czas nieoznaczony wierzytelności z tytułu świadczenia emerytalnego

I GZ 4/21 - Postanowienie NSA z 2021-02-03

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach , nr [...] w przedmiocie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym

I GZ 10/21 - Postanowienie NSA z 2021-02-16

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach , nr [...] w przedmiocie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym

I GZ 21/21 - Postanowienie NSA z 2021-02-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach , nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego

I GZ 8/21 - Postanowienie NSA z 2021-02-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu nr [...] w przedmiocie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym oraz odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego

III SA/Wr 566/20 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2021-02-18

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we W. w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania egzekucyjnego