Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inne X

I SA/Op 555/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-01-31

Sprawa ze skargi Z. B. na czynność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Opolu w przedmiocie odmowy udzielenia wyjaśnień i doręczenia kserokopii dokumentów