Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 653 Środki publiczne nie objęte innymi symbolami X

I SO/Op 2/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-04-05

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia adwokata

I SA/Op 237/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-06-29

Sprawa ze skargi A. Ś. na czynność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Opolu w przedmiocie potrącenia z należnego zasiłku macierzyńskiego wypłaconego nienależnie świadczenia rehabilitacyjnego

I SO/Op 5/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-07-31

Wniosek A. Ś. o wymierzenie grzywny Dyrektorowi Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Opolu za nieprzekazanie skargi wraz z aktami sprawy