Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 653 Środki publiczne nie objęte innymi symbolami X

I SA/Op 147/11 - Wyrok WSA w Opolu z 2011-04-28

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności mających charakter cywilnoprawny przypadających jednostce samorządu terytorialnego lub jej jednostkom podległym

I SA/Op 12/17 - Wyrok WSA w Opolu z 2017-04-05

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Opolskiego w przedmiocie odmowy zwrotu utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości za 2015 r.

I SA/Op 5/17 - Wyrok WSA w Opolu z 2017-03-29

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Opolskiego w przedmiocie odmowy zwrotu utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości za 2014 r.