Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 655 Subwencje unijne, fundusze strukturalne i regulacja rynków branżowych X

II GZ 1349/16 - Postanowienie NSA z 2017-01-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa , nr [...] w przedmiocie ustalenia kwoty nienależnie pobranych płatności z tytułu ułatwiania startu młodym rolnikom

II GZ 17/17 - Postanowienie NSA z 2017-01-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nr [...] w przedmiocie ustalenia kwoty nienależnie pobranych płatności z tytułu ułatwiania startu młodym rolnikom

II GZ 557/17 - Postanowienie NSA z 2017-07-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ; nr [...] w przedmiocie ustalenia kwoty nienależnie pobranych płatności z tytułu pomocy dla wstępnie uznanych grup producentów owoców i warzyw

II GZ 769/17 - Postanowienie NSA z 2017-10-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nr [...] w przedmiocie ustalenia kwoty nienależnie pobranych płatności z tytułu 'Ułatwiania startu młodym rolnikom'

II GZ 160/17 - Postanowienie NSA z 2017-03-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nr [...] w przedmiocie ustalenia kwoty nienależnie pobranych płatności z tytułu ułatwiania startu młodym rolnikom

II GZ 67/17 - Postanowienie NSA z 2017-02-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nr 22/16 w przedmiocie ustalenia kwoty nienależnie pobranych płatności