Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Minister Infrastruktury X

IV SAB/Wa 18/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-16

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

II GSK 630/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-29

Skarga o stwierdzenie nieważności informacji w przedmiocie odrzucenia wniosku o dofinansowanie projektu z budżetu Unii Europejskiej

IV SAB/Wa 81/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-27

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie wydania decyzji

I SAB/Wa 660/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-01-14

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie rozpoznania wniosku o umorzenie postępowania

I SAB/Wa 741/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-01-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności orzeczenia

IV SAB/Wa 28/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-01-28

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

IV SAB/Wa 99/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-31

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie nierozpatrzenia odwołania

IV SAB/Wa 27/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-04

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie rozpoznania odwołania

IV SAB/Wa 2/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-02-24

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie wydania decyzji

I SAB/Wa 663/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-05

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie rozpoznania odwołania od decyzji
1   Następne >   +2   +5   +10   12