Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inne X
  • Symbol 658 Bezczynność X

I OSK 4300/18 - Postanowienie NSA z 2019-01-23

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi T.K. na bezczynność Dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie w przedmiocie przekazania odwołania

I OSK 4322/18 - Postanowienie NSA z 2019-01-23

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi K.O. na bezczynność Dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie w przedmiocie przekazania odwołania

I OSK 4299/18 - Postanowienie NSA z 2019-01-23

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi T.K. na bezczynność Dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie w przedmiocie przekazania odwołania

II SAB/Bk 103/18 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2019-01-31

Zażalenie na brak - zasądzonego od organu - zwrotu uiszczonego przez skarżącą wpisu sądowego w sprawie ze skargi na bezczynność Fundacji P. Z. w O. w przedmiocie informacji publicznej

I OZ 1292/18 - Postanowienie NSA z 2019-01-24

Zażalenie na zarządzenie Zastępcy Przewodniczącego Wydziału IV WSA w Warszawie , sygn. akt IV SAB/Wa 365/16 o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego od zażalenia na postanowienie WSA w Warszawie , sygn. akt IV SAB/Wa 365/16 odrzucającego zażalenia Z. B.: - na postanowienie WSA w Warszawie , sygn. akt IV SAB/Wa 365/1...

I GZ 19/19 - Postanowienie NSA z 2019-02-06

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na bezczynność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie rozpoznania wniosku o umorzenie składek na ubezpieczenie społeczne

II SAB/Sz 149/18 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2019-01-03

Sprawa ze skargi na bezczynność [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej.

IV SAB/Gl 241/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2019-01-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Kierownika Nadzoru Wodnego w S. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Gd 120/18 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2019-01-14

Sprawa ze skargi na bezczynność Komendanta Straży Miejskiej w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Rz 7/19 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2019-01-30

Sprawa ze skargi na bezczynność Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie udzielenia informacji publicznej z wniosku
1   Następne >   +2   +5   +10   29