Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SAB/Op 6/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-04-01

Sprawa ze skargi na bezczynność Sądu Rejonowego w Opolu w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności nakazu przyjęcia do aresztu

II SAB/Op 22/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-07-15

Sprawa ze skargi na bezczynność Prokuratora Rejonowego w Oleśnie w przedmiocie nienadania biegu zażaleniu na odmowę wszczęcia śledztwa

II SAB/Op 20/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-08-17

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezesa Sądu Okręgowego w Opolu w przedmiocie świadczeń rentowych

II SAB/Op 1/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-03-24

Sprawa ze skargi na bezczynność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Opolu w przedmiocie wydania książki inwalidy wojennego