Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SAB/Lu 2/19 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2019-12-12

Sprawa ze skargi W. C. na przewlekłe prowadzenie postępowania w przedmiocie podatku od spadków i darowizn

I SAB/Lu 1/19 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2019-12-12

Sprawa ze skargi W. C. na przewlekłe prowadzenie postępowania w przedmiocie podatku od spadków i darowizn

I SAB/Wr 13/19 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-12-16

Sprawa ze skargi D. B. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we W. w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiące: styczeń, sierpień, listopad i grudzień 2013 r. oraz styczeń, maj, czerwiec i lipiec 2014 r.