Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SAB/Bd 43/19 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2019-09-24

Sprawa ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego [...] [...] w przedmiocie budowy wiaty bez wymaganej zgody organu

II SAB/Bd 44/19 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2019-09-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego w T. w przedmiocie budowy budynku gospodarczego bez wymaganej zgody organu

II SAB/Bd 42/19 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2019-09-19

Sprawa ze skargi na bezczynność [...] Inspektora Nadzoru [...] Powiatu [...] w T. w przedmiocie rozbudowy garażu bez wymaganej zgody organu

IV SAB/Po 168/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-09-11

Sprawa ze skargi R. O. na przewlekłe postępowanie Inspektor Nadzoru Budowlanego w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

IV SAB/Po 163/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-09-26

Sprawa ze skargi na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie postępowania w zakresie legalności wykonania przyłącza energetycznego

II SAB/Kr 264/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-09-13

Sprawa ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w N. w przedmiocie rozpoznania wniosku

VII SAB/Wa 90/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-09-06

Sprawa ze skargi M W na przewlekłe postępowanie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego [...]

VII SAB/Wa 60/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-09-05

Sprawa ze skargi J. H. i Z. H. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

IV SAB/Po 182/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-09-11

Sprawa ze skargi J. N. na przewlekłość Inspektor Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nakazu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości

II SAB/Kr 75/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-09-12

Sprawa ze skargi na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania przez [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie rozpoznania odwołania