Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Rozwoju X
  • Symbol 659 Przewlekłość postępowania administracyjnego X

IV SAB/Wa 103/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-04-04

Sprawa ze skargi J. M. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Inwestycji i Rozwoju w przedmiocie nierozpatrzenia odwołania

I SAB/Wa 361/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-06-26

Sprawa ze skargi [...] Sp. z o.o. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Rozwoju i Finansów w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o stwierdzenie nieważności orzeczenia administracyjnego

IV SAB/Wa 350/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-09-05

Skarga W. K. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Inwestycji i Rozwoju w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy

IV SAB/Wa 185/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-06-26

Sprawa ze skargi M. W. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Inwestycji i Rozwoju w przedmiocie rozpatrzenia odwołania

I SAB/Wa 361/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-17

Sprawa ze skargi B. C. i E. C. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Inwestycji i Rozwoju w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

I SAB/Wa 408/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-03-14

Sprawa ze skargi L. M. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Inwestycji i Rozwoju w przedmiocie rozpoznania zażalenia

I SAB/Wa 256/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-09-04

Sprawa ze skargi A. S. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Inwestycji i Rozwoju w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

IV SAB/Wa 286/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-11-08

Sprawa ze skargi M. B. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Inwestycji i Rozwoju w przedmiocie rozpozna wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy

I SAB/Wa 400/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-03-07

Sprawa ze skargi R. K. i P. K. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Inwestycji i Rozwoju w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

I SAB/Wa 297/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-02-06

Sprawa ze skargi P. E. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Inwestycji i Rozwoju w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji
1   Następne >   +2   6