Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Hasło Odrzucenie skargi kasacyjnej X
  • Symbol

II OSK 1284/05 - Postanowienie NSA z 2005-11-18

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w przedmiocie stwierdzenia decyzji nieważności w sprawie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

II OSK 1191/05 - Postanowienie NSA z 2005-11-17

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w przedmiocie wymierzenia kary za usunięcie bez zezwolenia drzew

II OSK 1199/05 - Postanowienie NSA z 2005-11-15

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w przedmiocie przywrócenia powierzchni działki do stanu poprzedniego

II FSK 500/05 - Postanowienie NSA z 2005-06-20

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w K. w przedmiocie podatku od nieruchomości

FSK 810/04 - Postanowienie NSA z 2005-02-28

Skarga kasacyjna na decyzję Izby Skarbowej w Z. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 1996 r.

FSK 1230/04 - Postanowienie NSA z 2005-02-15

Skarga kasacyjna na decyzję Izby Skarbowej w Z. w przedmiocie podatku od towarów i usług od lutego do października 1999 r.,

FSK 1543/04 - Postanowienie NSA z 2005-03-03

Skarga kasacyjna na decyzję Izby Skarbowej w W. w przedmiocie określenia zaległości w podatku dochodowym od osób prawnych za 1997 r. odrzucić skargę kasacyjną.

FSK 1979/04 - Postanowienie NSA z 2005-07-29

Skarga kasacyjna na decyzję Izby Skarbowej w P. w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 1998 r.

FSK 1458/04 - Postanowienie NSA z 2005-02-17

Skarga kasacyjna na decyzję Izby Skarbowej w K. w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu nauki zawodu

FSK 1920/04 - Postanowienie NSA z 2005-06-30

Skarga kasacyjna na decyzję Izby Skarbowej w P. Ośrodek Zamiejscowy w K. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 1999 r. odrzuca skargę kasacyjną.
1   Następne >   +2   +5   +10   27