Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X
  • Symbol

I OZ 34/13 - Postanowienie NSA z 2013-01-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w W. sygn. [...] w przedmiocie cofnięcia uprawnień do kierowania pojazdami

II OZ 30/13 - Postanowienie NSA z 2013-01-30

Skarga na decyzję SKO w Pile w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I OZ 1004/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Katowicach , nr [...] w przedmiocie świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II OW 204/13 - Postanowienie NSA z 2013-12-23

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji umarzającej postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy sygn. akt II SA/Wr 516/13

I OSK 2117/13 - Postanowienie NSA z 2013-12-04

Wniosek w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń

II OSK 2023/13 - Postanowienie NSA z 2013-09-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Łodzi w przedmiocie kary za wycięcie drzew

II OZ 748/13 - Postanowienie NSA z 2013-09-13

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Koszalinie nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publiczn...

I OSK 2088/13 - Postanowienie NSA z 2013-09-25

Wniosek w przedmiocie opłaty adiacenckiej

I OZ 845/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku z 21 sierpnia 2013 r. sygn., akt II SA/Gd 383/13 odmawiające wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Gdańsku w przedmiocie opłaty za niezagospodarowanie nieruchomości gruntowej w terminie

II OSK 2871/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-28

Wniosek w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Łodzi w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy
1   Następne >   +2   +5   +10   100