Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol

III SA/Łd 385/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-07-01

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w P. w przedmiocie ustalenia kosztów postępowania rozgraniczeniowego

I SA/Łd 1404/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-07-03

Wniosek w przedmiocie ustalenia zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2012 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów

II SA/Łd 28/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-07-06

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za pomoc prawną z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej w formie specjalnego zasiłku celowego

III SA/Łd 70/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-07-08

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej w sprawie ze skarg M.K. na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego i zobowiązania do dokonania z tego tytułu opłaty

III SAB/Łd 32/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-07-08

Wniosek o przyznanie prawa pomocy poprzez częściowe zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie pozostawienia bez rozpoznania wniosku o uznanie za repatrianta

III SA/Łd 520/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-07-09

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej skarżącemu z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Ł. w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku akcyzowym z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodu

I SA/Łd 303/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-07-03

Wniosek o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące 2005 r.

II SA/Łd 11/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-07-08

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej w sprawie ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy

III SA/Łd 1053/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-07-02

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Ł. w przedmiocie zwrotu podania w sprawie rozgraniczenia nieruchomości

III SAB/Łd 15/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-07-09

Wniosek w przedmiocie załatwienia pisma oku
1   Następne >   +2   +5   +10   32