Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Drogi publiczne X

I OSK 1142/14 - Wyrok NSA z 2016-01-28

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Krośnie w przedmiocie skierowania na egzamin

I OSK 1130/14 - Wyrok NSA z 2016-01-28

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Małopolskiego w przedmiocie odmowy ustalenia odszkodowania

I OSK 756/14 - Wyrok NSA z 2016-01-27

Skarga kasacyjna na decyzję Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w przedmiocie odmowy wydania zezwolenia na przebudowę zjazdu indywidualnego na zjazd publiczny

I OSK 3152/15 - Wyrok NSA z 2016-02-17

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy Zgierz w przedmiocie określenia sieci dróg gminnych

II OSK 3017/15 - Wyrok NSA z 2016-03-03

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Pomorskiego w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

I OSK 1154/14 - Wyrok NSA z 2016-03-02

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Pile w przedmiocie skierowania na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji do kierowania pojazdami

II OSK 2844/15 - Wyrok NSA z 2016-02-02

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Pomorskiego w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

I OSK 3507/15 - Wyrok NSA z 2016-04-26

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w Augustowie w przedmiocie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wysokości stawek za parkowanie pojazdów uchyla zaskarżony wyrok i stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w § 2 punkt 2 w części obejmującej wyra...

I OSK 1653/14 - Wyrok NSA z 2016-03-08

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w Szczecinie w przedmiocie zwrotu kosztów i wynagrodzenie za dozór pojazdów uchyla zaskarżony wyrok oraz zaskarżone postanowienie SKO w Szczecinie z dnia [....

I OSK 179/16 - Wyrok NSA z 2016-06-02

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miasta Stołecznego Warszawy w przedmiocie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
1   Następne >   +2   +5   7