Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II OZ 886/17 - Postanowienie NSA z 2017-09-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego , nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

II FZ 497/17 - Postanowienie NSA z 2017-09-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy nr [...] w przedmiocie podatku od spadków i darowizn

II OZ 857/17 - Postanowienie NSA z 2017-09-06

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w przedmiocie odrzucenia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego , nr [...] w przedmiocie opłaty legalizacyjnej

II FZ 335/17 - Postanowienie NSA z 2017-09-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w przedmiocie odrzucenia skargi kasacyjnej M.K. od wyroku WSA w Gdańsku sygn. akt I SA/Gd 745/16 w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku , nr [...], [...] w przedmiocie nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2014 r.

II GZ 649/17 - Postanowienie NSA z 2017-09-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego nr [...] w przedmiocie kary pieniężnej za naruszenie przepisów o transporcie drogowym

II OZ 854/17 - Postanowienie NSA z 2017-09-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w przedmiocie odrzucenia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] , nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na wykonanie robót budowlanych

II OZ 848/17 - Postanowienie NSA z 2017-09-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego nr [...] w przedmiocie nakazu rozbiórki

II OZ 853/17 - Postanowienie NSA z 2017-09-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w przedmiocie wykonania obowiązku usunięcia odpadów

I FSK 1249/17 - Postanowienie NSA z 2017-09-06

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w P. w przedmiocie podatku od towarów i usług za II kwartał 2013 r.

I FZ 199/17 - Postanowienie NSA z 2017-09-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w G. , nr [...], w przedmiocie określenia przybliżonej kwoty zobowiązania w podatku od towarów i usług oraz dokonania zabezpieczenia na majątku
1   Następne >   3