Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Kr 92/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-02-22

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie podatku VAT za miesiąc lipiec 2005r.

II SA/Kr 1/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-03-07

Wniosek o wznowienie postępowania sądowego w sprawie [...]

II SA/Kr 880/06 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-01-04

Wniosek w przedmiocie odmowy nakazu usunięcia nieprawidłowości

II SA/Kr 39/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-03-27

Skarga M. L. na postanowienie SKO w przedmiocie umorzenia postępowania

II SA/Kr 42/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-04-25

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych

II SA/Kr 3235/00 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-01-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w przedmiocie skargi na decyzję ustalającą warunki zabudowy i zagospodarowani post...

II SA/Kr 3330/01 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-06-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie wykreślenia z ewidencji działalności gospodarczej

II SA/Kr 1749/00 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-06-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie wymeldowania

II SA/Kr 730/01 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-11-28

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie wymeldowania

I SA/Kr 2191/02 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-07-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO z dnia[...] nr [...] w przedmiocie podatku rolnego za rok 2002
1   Następne >   +2   +5   +10   100