Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol

II SA/Kr 880/06 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-01-04

Wniosek w przedmiocie odmowy nakazu usunięcia nieprawidłowości

II SA/Kr 3235/00 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-01-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w przedmiocie skargi na decyzję ustalającą warunki zabudowy i zagospodarowani post...

II SA/Kr 829/06 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-01-29

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie nakazu rozbiórki

III SA/Kr 1027/06 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-01-31

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy

II SA/Kr 199/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-01-24

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie wznowienia postępowania

II SA/Kr 261/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-01-11

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie uchylenia postanowienia o zawieszeniu postępowania

I SA/Kr 276/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-01-23

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej, w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2005r.,

I SA/Kr 413/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-01-11

Wniosek w przedmiocie zabezpieczenia zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług

I SA/Kr 418/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-01-11

Wniosek w przedmiocie zabezpieczenia zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług

II SA/Kr 524/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-01-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania
1   Następne >   +2   +5   +10   28