Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Burmistrz Miasta i Gminy X

I OSK 594/08 - Wyrok NSA z 2009-04-03

Skarga kasacyjna na decyzję Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa w przedmiocie odmowy nadania stopnia nauczyciela kontraktowego

III SAB/Wr 21/09 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-09-02

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy B.

IV SAB/Wa 27/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-07-03

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy O. w przedmiocie rozpoznania wniosku

IV SAB/Wr 27/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-01-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy J. - L. w przedmiocie dostępu do informacji publicznej

III SA/Wa 1475/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-02-04

Sprawa ze skargi na interpretację indywidualną Burmistrza Miasta i Gminy B. w przedmiocie podatku od nieruchomości

I SA/Wr 147/09 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-06-25

Sprawa ze skargi na interpretację indywidualną Burmistrza Miasta i Gminy K. W. w przedmiocie przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

II SA/Go 709/09 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-10-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w sprawie ustalenia opłat za świadczenia publiczne przedszkoli w Gminie w zakresie przekraczającym podstawy programowe stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w części obejmującej § 2, § 3, § 4 i § 5.

II SAB/Wr 32/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-09-24

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Gminy M. w przedmiocie uregulowania odpływu wód opadowych

I SA/Go 256/09 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-06-16

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnienia z tego podatku stwierdza nieważność § 2 pkt 4 uchwały Rady Miejskiej z dnia [...]r. nr XXXII/215/08 w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnienia z tego podatku.

III SA/Kr 168/09 - Wyrok WSA w Krakowie z 2009-10-26

Sprawa ze skargi A. F. na działanie Burmistrza Miasta i Gminy w przedmiocie konkursu na stanowisko dyrektora Gimnazjum
1   Następne >   2