Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Burmistrz Miasta i Gminy X
  • Symbol

II SAB/Bk 2/09 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2009-05-14

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Gminy Miasto S. w przedmiocie dofinansowania szkolenia

II SA/Ol 821/09 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2009-11-09

Sprawa ze skargi W. W. na działalność Burmistrza w przedmiocie sprzedaży lokalu mieszkalnego

II SO/Wr 1/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-08-27

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie z wniosku D. i M.W. o wymierzenie grzywny Burmistrzowi Gminy T. za nie przekazanie skargi sądowi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę w terminie

III SO/Wr 7/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-08-03

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata na skutek sprzeciwu od postanowienia referendarza sądowego w sprawie z wniosku w przedmiocie wymierzenia grzywny Burmistrzowi Miasta T.

II OSK 1968/08 - Postanowienie NSA z 2009-05-27

Skarga kasacyjna na bezczynność Burmistrza T. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

I OZ 1008/09 - Postanowienie NSA z 2009-10-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w przedmiocie szkół i placówek oświatowo

II SA/Wr 404/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-08-21

Sprawa ze skargi M. B. na zarządzenie Burmistrza Miasta Z. w przedmiocie przekazania środka trwałego, tj. lokalu mieszkalnego położonego w Z. przy ul. B. [...] na rzecz Przedsiębiorstwa A. Sp. z o.o. w Z.

II OZ 901/09 - Postanowienie NSA z 2009-10-22

Wniosek D. i M.W. o wymierzenie grzywny Burmistrzowi Gminy Trzebnica za nieprzekazanie skargi sądowi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę w terminie

VIII SA/Wa 589/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-10-12

Sprawa ze skargi na decyzję Burmistrza Miasta i Gminy M. w przedmiocie zasiłku celowego

VIII SAB/Wa 36/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-11-03

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy L. w sprawie dostępu do informacji publicznej
1   Następne >   +2   +5   +10   17