Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Burmistrz Miasta i Gminy X

II SO/Gl 12/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-10-22

Wniosek w przedmiocie rozstrzygnięcia sporu kompetencyjnego o właściwość w sprawie zakłócania porządku przez prowadzenie działalności transportowej

IV SA/Po 523/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-10-13

Sprawa ze skargi Wojewody Wielkopolskiego na akt Burmistrza [...] w przedmiocie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły

II FSK 1993/08 - Postanowienie NSA z 2009-11-26

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi S. sp. z o.o. z siedzibą w B. na interpretację Burmistrz Miasta i Gminy B. nr (...) w przedmiocie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego

I OW 180/08 - Postanowienie NSA z 2009-05-14

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku o skierowanie B. Ś. do Domu Pomocy Społecznej w Lesznie

II SAB/Rz 23/09 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2009-08-12

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Gminy i Miasta w przedmiocie zmiany wystroju pomnika

IV SAB/Wr 27/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-01-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy J. - L. w przedmiocie dostępu do informacji publicznej

IV SAB/Wr 27/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-05-28

Skarga J. K. na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy J.-L. w przedmiocie dostępu do informacji publicznej

IV SAB/Wa 8/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-02-18

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Gminy M. w przedmiocie rozpoznania wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

I OZ 248/09 - Postanowienie NSA z 2009-03-24

Zażalenie na zarządzenie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na bezczynność Burmistrza Gminy Trzebnica w przedmiocie niewydania zaświadczenia z ewidencji gruntów
1   Następne >   2