Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Burmistrz Miasta i Gminy X

I OW 180/17 - Postanowienie NSA z 2017-09-07

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku P. K. o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego

II OZ 853/17 - Postanowienie NSA z 2017-09-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w przedmiocie wykonania obowiązku usunięcia odpadów

II OSK 1420/16 - Wyrok NSA z 2017-09-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie nadania nazwy ulicy

I OSK 493/17 - Wyrok NSA z 2017-09-13

Skarga kasacyjna na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy M. w przedmiocie niewykonania wyroku WSA we Wrocławiu sygn. akt II SAB/Wr 34/15

I OZ 1420/17 - Postanowienie NSA z 2017-09-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi Z.S. na niewykonanie przez Burmistrza Miasta i Gminy S. wyroku WSA w Bydgoszczy , sygn. akt: II SAB/Bd 174/13