Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Burmistrz Miasta i Gminy X

I OW 144/20 - Postanowienie NSA z 2021-02-11

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku K.R. o skierowanie do domu pomocy społecznej

II SA/Go 845/20 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2021-02-02

Wniosek w przedmiocie ustalenia numeru porządkowego nieruchomości

III SA/Gd 45/21 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2021-02-19

Sprawa ze skargi na decyzję Burmistrza Miasta i Gminy P. w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego

IV SAB/Wr 532/20 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2021-02-25

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Gminy Ś. w przedmiocie udostępnienia radnemu informacji i dokumentów

II SAB/Wa 705/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2021-02-17

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej

I OSK 2795/20 - Postanowienie NSA z 2021-02-23

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA we Wrocławiu w przedmiocie przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu niemieszkalnego stanowiącego własność Gminy P. oraz ustalenia ceny wywoławczej

II SO/Ke 4/21 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2021-02-26

Wniosek Barbary S. o wymierzenie Burmistrzowi Miasta i Gminy Działoszyce grzywny w trybie art. 55 § 1 p.p.s.a.

II SAB/Sz 7/21 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2021-02-05

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza M. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SA/Op 315/20 - Postanowienie WSA w Opolu z 2021-02-25

Sprawa ze skargi D. D. na pismo Burmistrza Nysy w przedmiocie przydziału lokalu socjalnego

I SAB/Sz 1/21 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2021-02-11

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy w przedmiocie stwierdzenia nadpłaty w podatku od nieruchomości za lata 2007
1   Następne >   2