Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Burmistrz Miasta i Gminy X

II SAB/Op 46/16 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-01-31

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi T. R. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Burmistrza Nysy w przedmiocie zasiłku celowego

II SAB/Op 46/16 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-01-31

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie pełnomocnika w sprawie ze skargi T. R. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Burmistrza Nysy w przedmiocie zasiłku celowego

I SA/Op 394/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-11-27

Sprawa ze skargi J. M. przeciwko Burmistrzowi Ozimka o odszkodowanie

II SAB/Op 2/17 - Wyrok WSA w Opolu z 2017-01-30

Sprawa ze skargi na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania przez Burmistrza Głuchołaz w przedmiocie rozgraniczenia nieruchomości

II SA/Op 227/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-06-30

Skarga D. D. na pismo Burmistrza Nysy w przedmiocie najmu lokalu mieszkalnego

II SAB/Op 90/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-06-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Nysy w przedmiocie informacji publicznej

I SA/Op 194/17 - Wyrok WSA w Opolu z 2017-09-07

Sprawa ze skargi na interpretację indywidualną Burmistrza Gminy Paczków w przedmiocie podatku od nieruchomości